Novosti

18. rujna 2020.

Upriličen obilazak radova u Šiškovcima

Vinkovci, 17. rujna 2020. – Intenzivno se radi na provedbi EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, a
rezultati su iz dana u dan sve vidljiviji na cijelom projektnom području. Radovi se odvijaju u skladu s
dinamičkim planom pa je tako od veljače 2019. godine, kada je započelo provođenje projekta, do
utorka, 15. rujna, izgrađeno 91,3 km mreže te 7.283 izvoda za priključak.

 

Aktualna situacija uzrokovana koronavirusom nije u značajnoj mjeri usporila radove. Ove se godine
intenzivniji radovi izvode i u samim Vinkovcima pa su tako nedavno završili opsežni radovi u Lapovačkoj
ulici, a intenzivni radovi trenutno traju u Genscherovoj ulici. Zbog toga je u ovoj vrlo prometnoj gradskoj
ulici otežano prometovanje te iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK), investitora ovog projekta,
pozivaju sugrađane na strpljenje dok radovi ne završe jer rezultat svega bit će nova ili rekonstruirana
mreža odvodnje, ali i uređene prometnice i nogostupi ne samo u ovoj ulici nego u svim naseljima u
kojima se izvode radovi.

 

Radovi se odvijaju na području dva grada i četiri općine odnosno u ukupno 11 naselja, a u četvrtak, 17.
rujna, organiziran je obilazak radova u Šiškovcima u općini Cerna. Na području te općine projektom je
predviđena rekonstrukcija 8 postojećih crpnih stanica, puštanje u rad 25.400 metara postojeće
sekundarne mreže s 8 crpnih stanica, izvedba priključnih okana (ukupno u dužini od 12.640 metara na
1.264 pojedinačne lokacije) i izgradnja 6.327 m sekundarne mreže, 1.801 m transportnih cjevovoda i 4
crpne stanice. Do sada je na području općine izgrađeno 4,9 km mreže i 1.100 izvoda za priključak te 4
crpne stanice. Načelnik Goran Begović zadovoljan je radovima, te je zahvalio stručnom timu
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na svemu što su činili proteklih godina zbog čega će Općina Cerna
biti među prvim općinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja će u cijelosti imati riješenu mrežu
odvodnje i čiji će uređaj za pročišćavanje otpadnih voda biti u funkciji. „To će našim mještanima
omogućiti priključenje na sustav te bih iskoristio ovu priliku i pozvao ih da zahtjeve podnesu svaki radni
dan u prostorijama Općine Cerna“, rekao je Begović.

 

Cjelokupni projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci,
Otok, Ivankovo i Cerna“ trebao biti završiti do sredine 2022. godine, no radovi u Aglomeraciji Cerna,
koja obuhvaća Cernu i Šiškovce, trebali bi završiti u puno kraćem roku te će Aglomeracija Cerna s
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, kao i ranije izgrađenom mrežom odvodnje, biti dovedena u
funkcionalno stanje. „Cilj je u konačnici na izgrađenu mrežu odvodnje priključiti stanovnike ovih naselja
kako bi i naši uređaji, kako ovaj u Cerni, tako i uređaji u Otoku i Ivankovu, mogli raditi“, rekao je Dalibor
Pavić, voditelj investicijsko-tehničke pripreme u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji.
„Radovi se odvijaju u skladu s preporukama epidemiologa kako bi se zaštitilo zdravlje radnika i kako bi
se radovi koliko-toliko neometano izvodili, a preporuke nadležnih službi i nadalje će se pratiti te će se
tome prilagođavati izvođenje radova. Zadovoljni smo dosadašnjom dinamikom izvođenja radova, do
sada postignutim rezultatima i provedenim kontrolama jer je, ukupno gledajući realizaciju, ovaj projekt
i nadalje jedan od najuspješnijih projekata u području vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj“,
kaže direktor VVK, Ivan Rimac.

 

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok,
Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna,
Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima iz
Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto),
Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).
Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409
metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i
izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj
pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta
nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.
Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati
okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Povratak na sve novosti