Novosti

19. prosinca 2019.

Radovi na Aglomeraciji Vinkovci odlično napreduju

Vinkovci, 17. prosinca 2019. – Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije
Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ odlično napreduje a još jači tempo realizacije očekuje se tijekom 2020.,
istaknuto je tijekom današnjeg druženja s novinarima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji (VVK).
Ovu tvrdnju potvrđuju i brojke: od veljače do danas izvedeno je gotovo 23 kilometra gravitacijske mreže te
22,5 kilometara tlačnih cjevovoda dok je 1,5 kilometara postojećeg cjevovoda rekonstruirano. Uz to izgrađeno
je i 36 crpnih stanica te su izvedene pripreme za 2.647 priključaka na mrežu odvodnje, koji će za stanovnike
na području provedbe projekta biti besplatni. Spomenute radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne
odvodnje, vrijedne 356,5 milijuna kuna provodi konzorcij lokalnih tvrtki (Vodoprivreda Vinkovci, AMM i
Cestorad) a dosad su realizirani radovi u vrijednosti od 25 posto ugovornog iznosa.
“Realizacija projekta ide prema planiranim aktivnostima po svim projektnim elementima i doista smo
zadovoljni dinamikom izvođenja radova. U ovoj godini uspjeli smo provesti sve postupke javne nabave te su
svi prošli proceduru ex-post kontrole bez korekcija, što nas čini jednim od najuspješnijih projekata na razini
Hrvatske u području vodnokomunalne infrastrukture. Sljedeće godini planiramo pojačati dinamiku radova pa
molimo sve građane za strpljenje i razumijevanje”, izjavio je Dalibor Pavić, voditelj projekta.
“Drago mi je da se radovi u sklopu projekta aglomeracije odvijaju u skladu sa zacrtanim
aktivnostima. Svi trebamo biti svjesni koliko je važan ovaj projekt i što ćemo sve dobiti njegovom
provedbom. U 11 naselja izgradit ćemo novi ili rekonstruirati postojeći sustav odvodnje, a korisnici
će pripremu za kućni priključak dobiti besplatno, pa će razina priključenosti na području provedbe
projekta biti iznad hrvatskog prosjeka. Time zadovoljavamo i visoke standarde zaštite okoliša,
pogotovo ako znamo da će se u projektu raditi i na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda “Jošine” čime će se dodatno zaštititi voda u Bosutu. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da
radove izvode lokalne tvrtke, čime se snažno potiče gospodarska aktivnost na našem području”,
smatra Ivan Rimac, direktor VVK.
Cjelokupni projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci,
Otok, Ivankovo i Cerna“ vrijedan je 384 milijuna kuna i trajat će 32 mjeseca. Uz izgradnju i
rekonstrukciju mreže javne odvodnje, te nadogradnju vinkovačkog uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ na najviši, treći stupanj pročišćavanja, u puni pogon će biti pušteni i
ostali UPOV-i na projektom području, u Otoku, Cerni i Ivankovu. Kroz projekt se nabavlja i vrijedna
oprema za održavanje sustava javne odvodnje, a dio pristiglih specijalnih i radnih vozila, predstavljen
je i novinarima. Ugovori za nabavu dijela opreme za održavanje sustava javne odvodnje, ukupne
vrijednosti od 7,42 milijuna kuna, potpisani su krajem listopada ove godine, a uz spomenuta vozila,
nabavljena je i oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju, oprema za održavanje
sustava te GIS sustav, a u tijeku je nabava transportnih vozila.
„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i
Cerna“ s više od 70 posto sufinancira se iz sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok se
preostali iznos sufinancira nacionalnim sredstvima, odnosno sredstvima državnog proračuna,
Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave.

Povratak na sve novosti