Novosti

8. travnja 2020.

Radovi na Aglomeraciji Vinkovci i dalje se odvijaju, ali su moguća odstupanja od plana

Vinkovci, 8. travnja 2020. – Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području
aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ odlično napreduje i u skladu s dinamčkim planom
pa je tako od veljače 2019. godine, kada je započelo provođenje projekta, do utorka, 7. travnja
ukupno izvedeno 60 kilometara mreže i 4000 izvoda za priključak. Iako se za 2020. godinu
najavljivao i očekivao još jači tempo realizacije aktualna situacija uzrokovana koronavirusom
možda bi mogla usporiti radove.
“Do sada su se radovi u okviru projekta aglomeracije odvijali u skladu sa zacrtanim aktivnostima, a
počeli su i intenzivniji radovi u samim Vinkovcima što su naši sugrađani vjerujem i primjetili budući
da su se radovi odvijali u vrlo prometnoj Lapovačkoj ulici u kojoj je zbog toga i otežano
prometovanje. Radovi se i dalje odvijaju, međutim zbog situacije s koronavirusom moguća su
odstupanja od plana izvođenja radova”, kaže Ivan Rimac, direktor Vinkovačkog vodovoda i
kanalizacije (VVK). Dodaje da se VVK ovih dana kod svih investicija koje provodi, pa tako i kod
aglomeracije, susreće s nedostatkom zamjenskog materijala poput šljunka i pijeska. “Zato smo
tražili od Vlade RH i Hrvatskih voda da se nađe neko rješenje, makar i privremena eksploatacija na
našem području, a sve kako ne bi došlo do ozbiljnih zastoja na investicijama i otpuštanja ljudi u
građevinskom sektoru”, kaže Rimac.
“Izvođači radova vrlo se odgovorno ponašaju prema svom poslu i poduzimaju sve mjere kako bi se
zaštitilo zdravlje njihovih radnika i radovi koliko-toliko neometano izvodili”, kaže Dalibor Pavić,
voditelj projekta i ističe da će se i nadalje pratiti preporuke nadležnih službi te će se tome i
prilagođavati izvođenje radova. Zadovoljan je dosadašnjom dinamikom izvođenja radova i do sada
postignutim rezultatima i provedenim kontrolama što ovaj projekt čini jednim od najuspješnijih
projekata u području vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj.
Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje, izvode lokalne tvrtke Vodoprivreda
Vinkovci, AMM i Cestorad, a vrijednost mu je 356 milijuna kuna bez PDV-a. Rok za izvođenje
radova je 32 mjeseca, a projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija mreže javne odvodnje,
te nadogradnja vinkovačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ na treći
stupanj pročišćavanja i stavljanje u puni pogon UPOV-a u Otoku, Cerni i Ivankovu. Do sada je
isporučen i veći dio vrijedne opreme za održavanje sustava javne odvodnje, a koji se sastoji od
radnih i specijalnih vozila, opreme za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i ostale
opreme za održavanje sustava, GIS sustava s implementacijom i edukacijom djelatnika, te
transportnih vozila. Vrijednost opreme je više od 10 milijuna kuna bez PDV-a.
Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok,
Ivankovo i Cerna“ sa 70,77 posto sufinancira se iz sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije.
Sa po 11,69 posto sufinanciraju ga Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a s
5,85 posto jedinice lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode (gradovi Vinkovci i
Otok te općine Ivankovo, Andrijaševci, Privlaka i Cerna). Više informacija o projektu može se naći
na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr

Povratak na sve novosti