Novosti

11. siječnja 2021.

Radovi na aglomeraciji – siječanj 2021.

Vinkovci, 8. siječnja 2021. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom siječnja 2021. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku:

 

Vinkovci

  • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Maslačaka i Makova
  • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

  • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Bosutskoj i Pavinoj ulici

Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

  • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Marina Frabičevića, Nikole Tavelića i Braće Radić
  • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

  • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Kralja Tomislava, Frankopanska i Radničko naselje
  • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok – Komletinci

  • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

  • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Stjepana Radića
  • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Povratak na sve novosti