Novosti

10. svibnja 2019.

Projekt aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna predstavljen na Sajmu EU projekata na Orionu

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u suradnji s Gradom Vinkovcima, Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemskom županijom organizirala je u petak, 10. svibnja, Sajam EU projekata na Orionu. Sajam je organiziran u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, a na ovaj način javnost će dobiti bolji uvid u način na koji projekti mogu djelovati kao pokretači gospodarskog rasta i razvoja u lokalnim zajednicama.

I ove godine na Sajmu je sudjelovao i Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) koji je građanima predstavio projekte koji su realizirani novcem iz EU fondova ili su upravo u realizaciji. Trenutno najveći projekt na području Vukovarsko-srijemske županije je projekt “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrastrukture aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna” vrijedan 384 milijuna kuna od čega se 70,76 posto financira iz Kohezijskog fonda EU dok su ostatak novca osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave, partneri u projektu: gradovi Vinkovci i Otok i općine Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka. Cilj projekta je proširenje sustava javne odvodnje izgradnjom ili rekonstrukcijom mreže odvodnje s ciljem povećanja priključenosti na sustave javne odvodnje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jošine na III. stupanj. U roku od 30 mjeseci bit će izgrađen i rekonstruiran sustav javne odvodnje u ukupnoj dužini od 162 km s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstruirane 22 crpne stanice i izgrađeno 7 kišnih preljeva i spremnika, nadograđen UPOV Jošine, a u puni rad bit će pušteni ostali UPOV-i na projektnom području. U sklopu projekta bit će nabavljena oprema za održavanje sustava. Projektom je predviđena i priprema za kućne priključke za zainteresirane građane. S obzirom na to da će biti izvedeno 8269 priključaka u 11 naselja nemoguće je da svi građani dobiju priključke u isto vrijeme i među prvima. U 30 mjeseci svi će dobiti priključak sukladno dinamici izvođenja radova. Važno je za istaknuti da radove na projektu izvode domaće tvrtke što utječe na gospodarsku aktivnost u cijeloj županiji. Po završetku projekta povećat će se priključenost stganovništva na mrežu. Trenutno je najbolja razina priključenosti u aglomeraciji Vinkovci i ona je negdje na razini 71 posto, u aglomeraciji Otoku je 13 posto dok je u aglomeracijama Ivankovo i Cerna  vrlo niska što je bilo nedostatno za pokretanje uređaja i stvarnu namjenu. U Ivankovu i Cerni, po završetku projekta, rezultati će biti i najvidljiviji jer se očekuje da će razina priključenosti u Ivankovu biti 82 posto, a u Cerni čak 89 posto. Za Vinkovce je planirana razina priključenosti oko 86, a u Otoku oko 85 posto. Realizacijom ovog projekta ove četiri aglomeracije imat će razinu priključenosti daleko iznad hrvatskog prosjeka koji je oko 52 posto.

Zadovoljstvo činjenicom da se jedan ovako vrijedan i značajan projekt provodi na području naše županije izrazila je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac koja je u pratnji gradonačelnika Ivana Bosančića, župana Bože Galića, direktora VVK Ivana Rimca i direktora Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilije Cote obišla štand VVK u pješačkoj zoni. Realizacijom ovog projekta građani će dobiti osnovne uvjete za života, rekla je, izrazivši zadovoljstvo da se ovako vrijedni projekti financirani novcem iz EU fondova realiziraju u njenim Vinkovcima u okviru projekta Slavonija. Da ovakvi projekti čine život ugodnijim rekao je gradonačelnik Ivan Bosančić izrazivši zadovoljstvo što radove obavljaju domaće tvrtke. EU projekti stvaraju bolje Vinkovce za nove generacije, rekao je gradonačelnik, i dodao da se ugodniji život za građane može stvoriti jedino europskim novcem budući da radi o velikim investicijama koje grad ne može financirati iz proračuna.

POGLEDAJTE VEZANU GALERIJU
Povratak na sve novosti