Novosti

28. prosinca 2017.

Potpisani Ugovor o partnerstvu na projektu i Ugovor o sufinanciranju projekta

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) potpisani su Ugovor o partnerstvu na projektu i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture“. Ugovore su potpisali direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, gradonačelnik Otoka Josip Šarić te načelnici općina Andrijaševci (Damir Dekanić), Cerna (Goran Begović), Privlaka (Darko Galić) i Ivankovo (Marko Miličević).

Projekt će se provoditi na području Vukovarsko-srijemske županije odnosno na distribucijskom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije a njegovom realizacijom uspostavit će se veća priključenost stanovništva na moderne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa standardima Europske unije, osigurati voda za piće zahtijevane kakvoće te doprinijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštititi izvorišta voda za piće, kao i vodni resursi i povezani ekosustavi te okoliš u cjelini.

Ovaj važan infrastrukturni vodnokomunalni projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 (82.690 metara) priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcijom 22 crpne stanice i izgradnjom 7 kišnih preljeva i spremnika. Projekt uključuje i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) “Jošine” na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon UPOV-a u Otoku, Cerni i Ivankovu. Dio projekta je i nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja te institucionalno i tehničko osnaživanje Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. Od ukupnog troška ulaganja, koja iznose 384.560.952,11 kuna, 70,76% će se financirati iz potpore EU-a, a preostali će se dio od 29,24% sufinancirati nacionalnim sredstvima. Predloženo je da 272.134.035,00 kuna bude osigurano kroz potporu EU-a, dok se 112.426.917,11 kuna financira putem ukupne nacionalne potpore (Republika Hrvatska, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave).

„Za Vinkovce je ovaj projekt značajan s više aspekata. Imat ćemo kvalitetniju kanalizacijsku mrežu, a ovaj projekt je značajan jer ga je radila naša gradska tvrtka u suradnji s općinama i gradovima i jer smo sinergijski ostvarili toliko veliki projekt. To je jako puno sredstava za naš prostor. Mislim da je to dobar put i da na taj način možemo raditi projekte koji će šire doprinijeti razvoju i multiplicirati se na puno više jedinica lokalne samouprave. Zato ovom prilikom zahvaljujem svima koji su radili na projektu“, rekao je gradonačelnik Ivan Bosančić.

„Izrada projektne dokumentacije trajala je tri godine što je rekordan rok ukoliko ga uspoređujemo s drugim izvođačima, a vrijednost joj je iznosila više od 12 milijuna kuna gdje je naše sufinanciranje bilo nešto manje od 10 posto. Bio je to opsežan posao koji je obuhvatio aglomeracije Vinkovci, Ivankovo, Cernu i Otok, a u međuvremenu smo uspjeli dokazati da u projekt mogu ući i Rokovci, Andrijaševci i Privlaka. Veliku pripremu odradili smo puno godina ranije prvo izgradnjom kanalizacije, a zatim smo pratili sve programe Hrvatskih voda i Svjetske banke i izgradili pet uređaja za preradu otpadnih voda: Vinkovci, Ivankovo, Cerna, Otok i Nuštar. To su bili preduvjeti za dobivanje ovako velikih i vrijednih projekata“, izjavio je direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković.

Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci, a u tom će se vremenu rekonstruirati dio kanalizacijske mreže u naseljima gdje je ranije izgrađena i završiti dijelovi koji nisu izgrađeni kao i odraditi priključci za domaćinstva koja nisu priključena na kanalizaciju, a koja će sada priključak dobiti besplatno. „To su uvjeti koje moramo odraditi da dobijemo dovoljan broj korisnika da možemo pustiti u puni rad uređaje u Ivankovu, Cerni i Otoku. Oni sada rade kao mehanički pročistači, a da bi ih mogli pustiti u biološki rad treba nam određeni broj korisnika što do sada nismo imali“, zaključuje Milinković.

Povratak na sve novosti