Novosti

21. ožujka 2019.

Potpisan ugovor za projekt “Dogradnja UPOV-a Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika”

U četvrtak, 21. ožujka, u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) d.o.o. potpisan je ugovor za projekt “Dogradnja UPOV-a Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika”. Projekt se provodi u sklopu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo. Radove čija je ugovorena vrijednost 26.864.313,63 kuna bez PDV-a, izvodit će zajednica ponuditelja koju čine Gis Aqua Austria GmbH i ELMAP d.o.o. iz Splita. Ugovor su potpisali direktor VVK Ivan Rimac, univ.spec.oec. i generalni zastupnik Gis Aguae mr.sc. Dražen Miličić.


Projektom je obuhvaćena nadogradnja UPOV-a Jošine (prelazak na III. stupanj pročišćavanja) te nadogradnja i puštanje u rad UPOV-a Otok, Ivankovo i Cerna. Vinkovački uređaj sada ima mehaničko i biološko pročišćavanje, a u trećoj fazi uređaj će uklanjati i dušik i fosfor iz otpadne vode čime će se stupanj zaštite okoliša u gradu dići na još višu razinu. Osim navedenog predviđeni su radovi na kišnom preljevu Dilj te kišnim preljevnim spremnicima Dilj, Jug i Zalužje. Rok za završetak radova je 22 mjeseca, uključujući razdoblje pokusnog rada od 9 mjeseci. Provedbom navedenih radova te prethodno započetih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje, završit će se projekt aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo čime će se razina komunalne usluge na uslužnom području VVK području podići na višu razinu.


“Po završetku ovog projekta Vinkovci će se naći među gradovima koji zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša. Dodatno će biti očuvana rijeka Bosut i njeni pritoci, a kako se radovi provode u sklopu projekta aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna VVK će građanima moći pružiti kvalitetniju odvodnju otpadnih voda. Time kao tvrtka pokazujemo da brinemo o tome da korisnici imaju što kvalitetniju i bolju odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, ali i da brinemo o zaštiti okoliša, posebno vode u našem Bosutu”, rekao je direktor VVK Ivan Rimac. 

Povratak na sve novosti