Novosti

28. siječnja 2020.

Potpisan ugovor za nabavu transportnih vozila

Vinkovci, 28. siječnja 2020. – U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK)
potpisan je ugovor za nabavu transportnih vozila u sklopu EU financiranog projekta “Poboljšanje
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna”.
Ugovor, vrijedan 2,8 milijuna kuna (bez PDV-a), potpisali su Ivan Rimac, univ.spec.oecc., direktor
VVK i Lana Gašparić, predstavnica tvrtke Auto Gašparić d.o.o. iz Zagreba koja je na objavljenom
natječaju izabrana kao najpovoljniji ponuđač.
Nabava transportnih vozila posljednja je grupa poslova u okviru nabave opreme u sklopu projekta
Aglomeracije, a nabavljeno je ukupno 7 vozila (jedno transportno vozilo nosivosti do 3,5 tone,
jedan kamion nosivosti veće od 3,5 tone, 3 vozila za prijevoz radnika i materijala i dva vozila za
obilazak terena). Prethodno su nabavljena specijalna vozila, oprema za kontrolu ispravnosti
građevina za javnu odvodnju i ostala oprema za održavanje sustava, radni strojevi, a nabavljen je i
implementiran GIS sustav koji omogućuje bolje praćenje i kontrolu sustava. Ukupna vrijednost
nabavljene opreme u okviru projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području
aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna” je 10,2 milijuna kuna. Isporuka kompletno
nabavljene opreme očekuje se u prvoj polovici ove godine, a VVK će je koristiti za održavanje
sustava odvodnje na svom distribucijskom području.
“Mogu izraziti svoje zadovoljstvo činjenicom da je završen postupak javne nabave za opremu koju
smo nabavili u okviru ovog projekta. Riječ je o vrlo vrijednoj opremi koja će nam u velikoj mjeri
pomoći u obavljanju radova na našem distribucijskom području koje je doista veliko i obuhvaća 15
općina i 2 grada”, rekao je Ivan Rimac, direktor VVK.
Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok,
Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna,
Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,765 posto financira se sredstvima iz
Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,694 posto),
Hrvatskih voda (11,694 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,847 posto). Provođenjem ovog
projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te
unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Povratak na sve novosti