Novosti

25. kolovoza 2022.

Počinje naplata odvodnje u dijelu grada Vinkovaca i Mirkovaca

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. obavještava korisnike u ulicama Tenina, Diljeva i Josipa Kozarca u Vinkovcima da su osigurani tehnički uvjeti za priključenje korisnika na javni sustav odvodnje te da od 1. rujna počinje naplata odvodnje u tim ulicama. Također obavještavamo korisnike u Mirkovcima da od 1. rujna počinje naplata odvodnje, osim u ulicama Dunavska, 9. svibnja, Sarajevska i Bare. Mole se korisnici, ukoliko to još nisu učinili, da što prije prilagode svoje interne instalacije. Nova cijena bit će iskazana na računima u listopadu.

Povratak na sve novosti