Novosti

3. travnja 2019.

Općina Cerna

Cerna je naselje u  jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Prostire se na površini od 69,26 km2. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, općina Cerna imala je 4.595 stanovnika raspoređenih u 2 naselja: Cerna i Šiškovci. Nalazi se na obalama pet rijeka: BiđaBosutaBituljeBerave i Krajc kanala, preko kojih se pruža devet mostova. U Cerni je izgrađeno 25.971 m mreže odvodnje.

UPOV u Cerni sada ima samo mehaničko, a po završetku projekta aglomeracije imat će i biološko pročišćavanje.

Povratak na sve novosti