Novosti

1. srpnja 2019.

Obavijest zainteresiranima za priključak na mrežu javne odvodnje

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. provodi projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ vrijedan 384 milijuna kuna, financiran većinom EU sredstvima, čijom će se realizacijom uspostaviti veća priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje. Riječ je o vrlo značajnom projektu koji u Vinkovcima, Otoku, Ivankovu, Cerni, Privlaci i Rokovcima-Andrijaševcima predviđa rekonstrukciju postojeće mreže i izgradnju nove mreže odvodnje. Priključci će se izvoditi u ulicama u kojima već postoji mreža javne odvodnje te u ulicama u kojima je ovim projektom predviđena izgradnja nove ili rekonstrukcija postojeće mreže.
Projektom je omogućeno dobivanje pripreme za priključak uz uvjet da korisnici imaju priključak na mrežu javne vodoopskrbe sukladno čl. 55 Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) (prije čl. 212. Zakona o vodama) te ukoliko prilože potrebnu dokumentaciju sukladno čl. 6 st. 1. točki A Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije:

 

1. GRAĐEVINSKA DOZVOLA (rješenje o uvjetima građenja)
ili RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU
ili UVJERENJE iz katastra za građevine starije od 15.2.1968. g.
ili KOPIJA ZAHTJEVA za nelegalne građevine
2. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA (star do godine dana) iz KATASTRA ili neslužbena kopija za korisnike koji već imaju priključak na vodoopskrbnu mrežu
3. IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (star do 6 mjesec) iz GRUNTOVNICE ili neslužbena kopija za korisnike koji već imaju priključak na vodoopskrbnu mrežu
4. DRŽAVNI BILJEG OD 70,00 kuna (donijeti)
5. UPLATA u iznosu 250,00 kuna (uplatnica u Vodovodu)

 

Opći i tehnički uvjeti za isporuke javnih usluga objavljeni su na web stranicama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije www.vvk.hr
Stanovnici koji nisu spojeni na javnu vodoopskrbu, a žele dobiti priključak na javnu odvodnju, dužni su se o vlastitom trošku priključiti na javnu vodoopskrbu (čl. 55. Zakona o vodnim uslugama).
Kako bi ovaj opsežan posao na izgradnji i rekonstrukciji mreže odvodnje i priključaka bio što kvalitetniije i na vrijeme obavljen, iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. pozivaju zainteresirane za priključak na mrežu javne odvodnje i one zainteresirane za priključak na mrežu javne vodoopskrbe (o svom trošku) da se jave u prostorije tvrtke u Ulici Dragutina Karle Žanića 47a, Vinkovci kako bi podnijeli zahtjev.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 032/638-874, centrala: 032/306-142, 306-144.

Povratak na sve novosti