Novosti

1. prosinca 2017.

Na sjednici Vlade u Osijeku potpisan Ugovor o provedbi projekta Aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 1. prosinca 2017. godine u Osijeku potpisano je šest ugovora koji se odnose na sufinanciranje projekata sektora voda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1,7 milijardi kuna (s PDV-om) od čega sredstva europskih strukturnih fondova iznose više od 947,8 milijuna kuna. Ove iznimno vrijedne ugovore u području gospodarenja vodama potpisali su: ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Dražen Milinković, direktor Tekije d.o.o. Ante Kolić, direktor Dvorac d.o.o. Mate Pušić, direktor Vode Lipik d.o.o. Marijan Pierobon, direktor Đakovački vodovod d.o.o. Ivan Kočiš i u ime Grada Osijeka gradonačelnik Ivan Vrkić.

Jedan od projekata je i projekt Aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna kojim se povećava stupanj priključenosti stanovništva na mrežu, racionalnije se koriste vodni resursi, unaprjeđuje se sakupljanje i obrada otpadnih voda te se samim tim pridonosi održivom gospodarenju vodama i očuvanju okoliša. Projekt obuhvaća potpunu izgradnju kanalizacijske mreže u gradovima Vinkovci i Otok, kao i općinama Ivankovo, Andrijaševci, Cerna i Privlaka. Direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković rekao je kako je prije ovih radova izvršena kvalitetna priprema izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Vinkovcima, te izgradnjom kanalizacijske i kolektorske mreže u Vinkovcima, Ivankovu, Cerni i Otoku, naseljima u kojima su kasnije izgrađeni i pročistači otpadnih voda. Ti radovi financirani su iz sredstava Svjetske banke i kohezijskih fondova Europske unije.

„U tim naseljima izgradit će se kompletna kanalizacijska mreža i na nju će se priključiti sva kućanstva koja nisu priključena, a u rad će biti pušteni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda koji će na taj način imati stvarnu funkciju. Također bih želio naglasiti da će izgradnja priključaka za domaćinstva biti besplatna” kaže Milinković.

Vrijednost investicije je 384 milijuna kuna (bez PDV-a), rok za izvođenje radova je 30 mjeseci, a sufinanciranje jedinica lokalne samouprave preko Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije bit će nešto manje od 6 posto. Ovako mali udio financiranja može se zahvaliti vrlo dobroj poziciji koju na tržištu ima tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija koja se u proteklom razdoblju pokazala uspješnom u provođenju brojnih projekata. Da su spremni i sposobni odraditi i najveće izazove koji se pred njih stavljaju ističe i Dražen Milinković koji naglašava kako će ovi projekti, samo dio onoga što je predviđeno projektom „Slavonija, Baranja i Srijem“, kojemu je cilj oporavak pet slavonskih županija, pokrenuti domaću operativu, a time potaknuti rast gospodarstva i novo zapošljavanje. 

POGLEDAJTE VEZANU GALERIJU
Povratak na sve novosti