Novosti

25. rujna 2020.

Izjava o pristupačnosti

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s
Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102
Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www. vvk .hr.

 

Stupanj usklađenosti

 

Ove internetske stranice nisu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih
rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne
pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
Neusklađenosti su navedene su u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

• nepostojanje opcije za kontrolu kontrasta,
• nepostojanje opcije za jednostavnu promjenu veličine slova, bez gubitka okolnog teksta,
• ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom,
• nepostojanje opcije za promjenu veličine kursora,
• nepostojanje opcije za promjenu boje pozadine,
• nepostojanje opcije za isticanje i podcrtavanje poveznica,
• nepostojanje opcije za isključivanje animacija,
• nepostojanje opcije za navigaciju putem tipkovnice,
• dio slika i datoteka nema tekstualni opis (ALT tekst),
• u nekoliko instanca, tekst je prikazan u obliku slike,
• pojedine .PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru ili kartici internet preglednika,
• pojedine .PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke, već skeniranjem tiskanih
dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
• nije osigurana pristupačnost osobama s nemogućnošću raspoznavanja boja,
• web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača
zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
• dio linkova prikazan je s tekstom „Više“, nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati
sadržaj koji se iza njih nalazi.

 

Priprema izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s
Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada
2018. godine.

 

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

 

• automatizirana provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
• samoprocjena.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do
23. rujna 2021. godine.

 

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Ukoliko na internetskim stranicama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. uočite nesukladnost sa
zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti
kontaktiranjem Službenika za informiranje Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. direktno putem e-mail
adrese vvk@vvk.hr . Pri tome navedite sljedeće podatke:

 

• vaše ime i prezime te e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

 

Ili pisanim putem na adresu:

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47A
32100 Vinkovci

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana
zaprimanja obavijesti.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na vašu obavijest o
uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se
obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povratak na sve novosti