Novosti

14. listopada 2021.

Izgrađeno 98 posto mreže odvodnje u projektu aglomeracije

Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) provodi brojne projekte s ciljem osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe i odvodnje pa se tako vrijednost investicija u ovoj godini procjenjuje na oko 160 milijuna kuna. Najviše sredstava utrošeno je na projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ ukupne vrijednosti 384 milijuna kuna koji se s gotovo 71 posto financira sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Projekt je sada u završnoj fazi, a do ovog tjedna izgrađeno je i rekonstruirano 159 od ukupno 162 km mreže javne odvodnje odnosno 98 posto (116,5 km gravitacijskih cjevovod i 31,5 km tlačnih cjevovoda dok je 11 km mreže rekonstruirano). Na cijelom projektnom području provodi se sanacija terena i asfaltiranje. U Andrijaševcima i Rokovcima u tijeku je puštanje u rad 10 crpnih stanica čime će se ostvariti povezanost na cjevovod u Vinkovcima, a time i na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Jošine. Očekuje se skoro puštanje u rad preostalih 30 novih crpnih stanica na kojima su izvedeni građevinski radovi. Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosi 344,5 milijuna kuna. Izvršena je rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a Jošine te je u tijeku probni rad nakon čega će se pristupiti tehničkom pregledu, a započeli su i radovi na izgradnji kišnih preljevnih spremnika Dilj i Zalužje u Vinkovcima. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 17 milijuna kuna. O značaju projekta govori podatak da će kroz njega biti omogućena veća priključenost stanovništva na mrežu, a za 8269 korisnika omogućena je besplatna priprema za kućne priključke. Veća priključenost stanovnika na mrežu omogućit će i puštanje u puni rad UPOV-a u Otoku, Ivankovu i Cerni.

Povratak na sve novosti