Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Radovi na aglomeraciji – siječanj 2021.

Vinkovci, 8. siječnja 2021. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom siječnja 2021. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku:

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Maslačaka i Makova
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Bosutskoj i Pavinoj ulici

Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Marina Frabičevića, Nikole Tavelića i Braće Radić
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Kralja Tomislava, Frankopanska i Radničko naselje
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok – Komletinci

 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Stjepana Radića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Radovi na aglomeraciji – prosinac 2020.

Vinkovci, 2. prosinca 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom prosinca 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Privlačkoj i Zvonarskoj ulici, a rekonstrukcija cjevovoda u Ulici kneza Mislava
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Bosutskoj ulici
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Josipa Runjanina, Nikole Tavelića i 14. travnja.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci, Kralja Tomislava, Vrtno naselje, Frankopanska i Radničko naselje
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok – Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Kolodvorskoj ulici i Ulici Josipa Kozarca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Stjepana Radića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Radovi na aglomeraciji – studeni 2020.

Vinkovci, 3. studenoga 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom studenoga 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Vinogradskoj ulici, a rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Augusta Cesarca i Lavoslava Ružičke
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Vinkovačkoj ulici, Vladimira Nazora i Nikole Tesle, Bosutskoj, Ljudevita Gaja, Kolodvorskoj i M.A. Reljkovića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Vinogradska, Dvanaest redarstvenika, Slatine, Grac  i 14. travnja
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci, Kralja Zvonimira, Kralja Petra Krešimira, Bedemova, Bošnjaci i 14. travnja
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok – Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Kolodvorskoj ulici i Ulici Matije Gupca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke 

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ribičkoj ulici
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke 

  

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Upriličen obilazak radova u Rokovcima

Vinkovci, 30. listopada 2020. – Na cijelom projektnom području odvijaju se intenzivni radovi u sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“. Radovi se odvijaju na području dva grada i četiri općine odnosno u ukupno 11 naselja (Vinkovci, Mirkovci, Andrijaševci, Rokovci, Otok, Komletinci, Privlaka, Ivankovo, Retkovci, Cerna i Šiškovci), a u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji (VVK) zadovoljni su dinamikom izvođenja radova. Naime, do četvrtka, 29. listopada, izgrađeno je 100,3 km mreže i 7306 izvoda za priključak.

Kako bi se uvjerili u stanje na terenu u Općini Andrijaševci, dijelu aglomeracije Vinkovci koja uz Vinkovce obuhvaća i Mirkovce, Andrijaševce i Rokovce, radove u Rokovcima u petak, 30. listopada, obišli su načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac, voditelj Službe investicije i razvoj VVK Dalibor Pavić i novinari. Na području ove općine projektom je predviđeno puštanje u rad 14,3 km sekundarne mreže i 7,3 km transportnih cjevovoda (ukupno 21,6 km), 10 novih crpnih stanica i 1198 izvedbi priključnih okana. Do sada je izvedeno 19,1 km mreže (gravitacijskih i tlačnih cjevovoda), 878 izvoda za priključak i svih 10 crpnih stanica.  Radovi u Općini Andrijaševci dobro napreduju i pri kraju su te će po njihovom završetku Rokovci i Andrijaševci tlačnim cjevovodom biti spojeni na Genscherovu ulicu kod Pevexa iu Vinkovcima kako bi se otpadne vode iz tih naselja mogle distribuirati na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jošine. Spajanje se očekuje u narednim mjesecima, tj. početkom sljedeće godine.

„Radovi se odvijaju punim kapacitetom i trenutna situacija s koronavirusom nije usporila radove tako da za sada nemamo problema u provedbi projekta kako u ovoj općini tako ni na cijelom projektnom području. Mogu reći da je do sada realizirano 215 milijuna kuna od 384 koliko je ukupna vrijednost projekta i na ovaj način, istim tempom, ukoliko nam to dozvoli situacija, trebamo nastaviti i u budućnosti“, kaže direktor VVK Ivan Rimac.

Načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić zadovoljan je kako radovi napreduju, ali i svjestan, kako kaže, da su mještani nezadovoljni trenutnim stanjem prometnica i problemima na koje nailaze u svakodnevnom kretanju. No to neće još dugo potrajati i po završetku radova ova dva mjesta konačno će dobiti ono što godinama čekaju. “Većina mreže je gotova, ostaju nam još neki manji segmenti i očekujemo kako će do Dana općine dobar dio naših mještana biti priključen na kanalizacijsku mrežu. Paralelno s tim trebali bi krenuti i u uređenje naša dva mjesta. Ogromna je ovo investicija, zahvaljujući samom projektu mi kao Općina financijski sudjelujemo samo u jednom manjem dijelu. Upravo je važno za istaknuti kako će naši mještani dobiti kanalizaciju besplatno, što nije bio slučaj u nekim drugim mjestima”, ističe Dekanić.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto), Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).

Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.

Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Radovi na pročistaču „Jošine“ napreduju prema planu

Već godinu i pol Vinkovački vodovod i kanalizacija provodi projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ koji će stanovnicima na spomenutom području, ali i onima u općinama Privlaka i Andrijaševci značajno poboljšati kvalitetu života i zdravlje, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

U sklopu ovog značajnog komunalnog projekta izvodi se i gotovo 27 milijuna kuna vrijedna investicija „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika“ kojom će se vinkovački pročistač modernizirati i podići na najviši, treći stupanj pročišćavanja, a u puni pogon će se pustiti i preostali uređaji u Otoku, Cerni i Ivankovu.

Radove na ovoj investiciji izvodi zajednica ponuditelja koju čine Gis Aqua Austria GmbH i ELMAP d.o.o. iz Splita, koji su s aktivnostima započeli prošle godine.

Do kraja ove godine plan je završiti građevinske radove na UPOV-u Jošine. Cjelokupna investicija trajat će 22 mjeseca što uključuje i razdoblje probnog rada od 9 mjeseci. Dosad su između ostalog završeni radovi na retencijskom i aeracijskim bazenima, izvršeni su armiračko-betonski radovi na objektu za uklanjanje fosfora, izgrađen je objekt za dehidraciju kao i upravna zgrada s potpuno opremljenim laboratorijem te je dostavljeno 80 posto strojarske i elektro opreme“, izjavio je Ivan Rimac, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i dodao kako će upravo na UPOV-u Jošine biti instaliran i jedinstveni nadzorno upravljački sustav (NUS) cjelokupne aglomeracije Vinkovaca.

Voditelj projekta Dalibor Pavić izrazio je zadovoljstvo što se svi investicijski radovi izvode paralelno i bez zaustavljanja radnih procesa na UPOV-u Jošine koji je sagrađen 2004. godine te osim izgradnje nadstrešnice za dehidraciju mulja 2011. godine nije bilo ozbiljnijih zahvata do danas. „Nadogradnjom ovog uređaja za pročišćavanje kapaciteta 43.000 ES, koji sada mehanički i biološki pročišćava otpadne vode, bit će omogućeno i uklanjanje dušika i fosfora iz otpadnih voda, čime će se Vinkovci naći među onim urbanim sredinama koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša“, izjavio je Pavić.

Provedbom navedenih radova na pročistaču kao i prethodno započetih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje, završit će se projekt aglomeracije Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo, vrijedan 384,5 milijuna kuna (bez PDV-a). Podsjetimo, projekt se sufinancira sredstvima iz Europske unije u visini od čak 70 posto, dok se preostali iznos financira nacionalnim sredstvima odnosno sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt.

Radovi na aglomeraciji – listopad, 2020.

Vinkovci, 2. listopada 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom listopada 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Vinogradska, Lavoslava Ružičke, a rekonstrukcija cjevovoda u Ulici Augusta Cesarca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Vinkovačkoj ulici, te ulicama Vladimira Nadzora i Nikole Tesle.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Bošnjaci, Bedemova, kralja Petra Krešimira, kralja Zvonimira i 14. travnja.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci, Poljska, Miroslava Krleže, A.G. Matoša i Školska.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Kolodvorskoj ulici
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Braće Radić i Matije Gupca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava i Josipa Kozarca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Izjava o pristupačnosti

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s
Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102
Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www. vvk .hr.

 

Stupanj usklađenosti

 

Ove internetske stranice nisu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih
rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne
pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
Neusklađenosti su navedene su u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

• nepostojanje opcije za kontrolu kontrasta,
• nepostojanje opcije za jednostavnu promjenu veličine slova, bez gubitka okolnog teksta,
• ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom,
• nepostojanje opcije za promjenu veličine kursora,
• nepostojanje opcije za promjenu boje pozadine,
• nepostojanje opcije za isticanje i podcrtavanje poveznica,
• nepostojanje opcije za isključivanje animacija,
• nepostojanje opcije za navigaciju putem tipkovnice,
• dio slika i datoteka nema tekstualni opis (ALT tekst),
• u nekoliko instanca, tekst je prikazan u obliku slike,
• pojedine .PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru ili kartici internet preglednika,
• pojedine .PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke, već skeniranjem tiskanih
dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
• nije osigurana pristupačnost osobama s nemogućnošću raspoznavanja boja,
• web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača
zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
• dio linkova prikazan je s tekstom „Više“, nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati
sadržaj koji se iza njih nalazi.

 

Priprema izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s
Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada
2018. godine.

 

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

 

• automatizirana provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
• samoprocjena.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do
23. rujna 2021. godine.

 

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Ukoliko na internetskim stranicama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. uočite nesukladnost sa
zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti
kontaktiranjem Službenika za informiranje Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. direktno putem e-mail
adrese vvk@vvk.hr . Pri tome navedite sljedeće podatke:

 

• vaše ime i prezime te e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

 

Ili pisanim putem na adresu:

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47A
32100 Vinkovci

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana
zaprimanja obavijesti.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na vašu obavijest o
uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se
obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Upriličen obilazak radova u Šiškovcima

Vinkovci, 17. rujna 2020. – Intenzivno se radi na provedbi EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, a
rezultati su iz dana u dan sve vidljiviji na cijelom projektnom području. Radovi se odvijaju u skladu s
dinamičkim planom pa je tako od veljače 2019. godine, kada je započelo provođenje projekta, do
utorka, 15. rujna, izgrađeno 91,3 km mreže te 7.283 izvoda za priključak.

 

Aktualna situacija uzrokovana koronavirusom nije u značajnoj mjeri usporila radove. Ove se godine
intenzivniji radovi izvode i u samim Vinkovcima pa su tako nedavno završili opsežni radovi u Lapovačkoj
ulici, a intenzivni radovi trenutno traju u Genscherovoj ulici. Zbog toga je u ovoj vrlo prometnoj gradskoj
ulici otežano prometovanje te iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK), investitora ovog projekta,
pozivaju sugrađane na strpljenje dok radovi ne završe jer rezultat svega bit će nova ili rekonstruirana
mreža odvodnje, ali i uređene prometnice i nogostupi ne samo u ovoj ulici nego u svim naseljima u
kojima se izvode radovi.

 

Radovi se odvijaju na području dva grada i četiri općine odnosno u ukupno 11 naselja, a u četvrtak, 17.
rujna, organiziran je obilazak radova u Šiškovcima u općini Cerna. Na području te općine projektom je
predviđena rekonstrukcija 8 postojećih crpnih stanica, puštanje u rad 25.400 metara postojeće
sekundarne mreže s 8 crpnih stanica, izvedba priključnih okana (ukupno u dužini od 12.640 metara na
1.264 pojedinačne lokacije) i izgradnja 6.327 m sekundarne mreže, 1.801 m transportnih cjevovoda i 4
crpne stanice. Do sada je na području općine izgrađeno 4,9 km mreže i 1.100 izvoda za priključak te 4
crpne stanice. Načelnik Goran Begović zadovoljan je radovima, te je zahvalio stručnom timu
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na svemu što su činili proteklih godina zbog čega će Općina Cerna
biti među prvim općinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja će u cijelosti imati riješenu mrežu
odvodnje i čiji će uređaj za pročišćavanje otpadnih voda biti u funkciji. „To će našim mještanima
omogućiti priključenje na sustav te bih iskoristio ovu priliku i pozvao ih da zahtjeve podnesu svaki radni
dan u prostorijama Općine Cerna“, rekao je Begović.

 

Cjelokupni projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci,
Otok, Ivankovo i Cerna“ trebao biti završiti do sredine 2022. godine, no radovi u Aglomeraciji Cerna,
koja obuhvaća Cernu i Šiškovce, trebali bi završiti u puno kraćem roku te će Aglomeracija Cerna s
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, kao i ranije izgrađenom mrežom odvodnje, biti dovedena u
funkcionalno stanje. „Cilj je u konačnici na izgrađenu mrežu odvodnje priključiti stanovnike ovih naselja
kako bi i naši uređaji, kako ovaj u Cerni, tako i uređaji u Otoku i Ivankovu, mogli raditi“, rekao je Dalibor
Pavić, voditelj investicijsko-tehničke pripreme u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji.
„Radovi se odvijaju u skladu s preporukama epidemiologa kako bi se zaštitilo zdravlje radnika i kako bi
se radovi koliko-toliko neometano izvodili, a preporuke nadležnih službi i nadalje će se pratiti te će se
tome prilagođavati izvođenje radova. Zadovoljni smo dosadašnjom dinamikom izvođenja radova, do
sada postignutim rezultatima i provedenim kontrolama jer je, ukupno gledajući realizaciju, ovaj projekt
i nadalje jedan od najuspješnijih projekata u području vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj“,
kaže direktor VVK, Ivan Rimac.

 

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok,
Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna,
Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima iz
Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto),
Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).
Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409
metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i
izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj
pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta
nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.
Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati
okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Radovi na aglomeraciji – rujan 2020.

Vinkovci, 3. rujna 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne
infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom rujna 2020.
godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama kneza Branimira, Ivana Meštrovića,
Željeznička, Dalmatinska, Vinogradska dok će se rekonstrukcija cjevovoda izvoditi u ulicama
H.D. Genschera, Silvija Strahimira Krančevića, Augusta Cesarca i Josipa Matasovića
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Vinkovačkoj ulici
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Bošnjaci, Bedemova, kralja Petra
Krešimira, kralja Zvonimira i 14. travnja.
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Josipa Kosora i A.G. Matoša
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Ante Starčevića
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava, Vezir i Vladimira
Nazora
• Nastavit će radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici kralja Tomislava
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se
radovi mogli nesmetano odvijati.

Radovi na aglomeraciji – kolovoz 2020.

Vinkovci, 6. kolovoza 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom kolovoza 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku:

 

Vinkovci
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Blato, Kolarska i Klenova, Dalmatinska, Vinogradska te rekonstrukcija cjevovoda u ulicama H.D. Genschera i Silvija Strahimira Kranjčevića
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Ivana Meštrovića i Vinkovačka
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Bošnjaci i Bedemova i Ulici žrtava Domovinskog rata
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Matije Gupca, Ive Lole Ribara i Josipa Lovretića
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Ulici Alojzija Stepinca
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava, Blaževci, Vezir i Vladimira Nazora
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Ulici J.J. Strossmayera
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.