Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izjava o pristupačnosti

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s
Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102
Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www. vvk .hr.

 

Stupanj usklađenosti

 

Ove internetske stranice nisu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih
rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne
pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
Neusklađenosti su navedene su u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

• nepostojanje opcije za kontrolu kontrasta,
• nepostojanje opcije za jednostavnu promjenu veličine slova, bez gubitka okolnog teksta,
• ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom,
• nepostojanje opcije za promjenu veličine kursora,
• nepostojanje opcije za promjenu boje pozadine,
• nepostojanje opcije za isticanje i podcrtavanje poveznica,
• nepostojanje opcije za isključivanje animacija,
• nepostojanje opcije za navigaciju putem tipkovnice,
• dio slika i datoteka nema tekstualni opis (ALT tekst),
• u nekoliko instanca, tekst je prikazan u obliku slike,
• pojedine .PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru ili kartici internet preglednika,
• pojedine .PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke, već skeniranjem tiskanih
dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
• nije osigurana pristupačnost osobama s nemogućnošću raspoznavanja boja,
• web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača
zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
• dio linkova prikazan je s tekstom „Više“, nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati
sadržaj koji se iza njih nalazi.

 

Priprema izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s
Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada
2018. godine.

 

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

 

• automatizirana provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
• samoprocjena.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do
23. rujna 2021. godine.

 

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Ukoliko na internetskim stranicama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. uočite nesukladnost sa
zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti
kontaktiranjem Službenika za informiranje Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. direktno putem e-mail
adrese vvk@vvk.hr . Pri tome navedite sljedeće podatke:

 

• vaše ime i prezime te e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

 

Ili pisanim putem na adresu:

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 47A
32100 Vinkovci

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana
zaprimanja obavijesti.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

 

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na vašu obavijest o
uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se
obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Upriličen obilazak radova u Šiškovcima

Vinkovci, 17. rujna 2020. – Intenzivno se radi na provedbi EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, a
rezultati su iz dana u dan sve vidljiviji na cijelom projektnom području. Radovi se odvijaju u skladu s
dinamičkim planom pa je tako od veljače 2019. godine, kada je započelo provođenje projekta, do
utorka, 15. rujna, izgrađeno 91,3 km mreže te 7.283 izvoda za priključak.

 

Aktualna situacija uzrokovana koronavirusom nije u značajnoj mjeri usporila radove. Ove se godine
intenzivniji radovi izvode i u samim Vinkovcima pa su tako nedavno završili opsežni radovi u Lapovačkoj
ulici, a intenzivni radovi trenutno traju u Genscherovoj ulici. Zbog toga je u ovoj vrlo prometnoj gradskoj
ulici otežano prometovanje te iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK), investitora ovog projekta,
pozivaju sugrađane na strpljenje dok radovi ne završe jer rezultat svega bit će nova ili rekonstruirana
mreža odvodnje, ali i uređene prometnice i nogostupi ne samo u ovoj ulici nego u svim naseljima u
kojima se izvode radovi.

 

Radovi se odvijaju na području dva grada i četiri općine odnosno u ukupno 11 naselja, a u četvrtak, 17.
rujna, organiziran je obilazak radova u Šiškovcima u općini Cerna. Na području te općine projektom je
predviđena rekonstrukcija 8 postojećih crpnih stanica, puštanje u rad 25.400 metara postojeće
sekundarne mreže s 8 crpnih stanica, izvedba priključnih okana (ukupno u dužini od 12.640 metara na
1.264 pojedinačne lokacije) i izgradnja 6.327 m sekundarne mreže, 1.801 m transportnih cjevovoda i 4
crpne stanice. Do sada je na području općine izgrađeno 4,9 km mreže i 1.100 izvoda za priključak te 4
crpne stanice. Načelnik Goran Begović zadovoljan je radovima, te je zahvalio stručnom timu
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na svemu što su činili proteklih godina zbog čega će Općina Cerna
biti među prvim općinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja će u cijelosti imati riješenu mrežu
odvodnje i čiji će uređaj za pročišćavanje otpadnih voda biti u funkciji. „To će našim mještanima
omogućiti priključenje na sustav te bih iskoristio ovu priliku i pozvao ih da zahtjeve podnesu svaki radni
dan u prostorijama Općine Cerna“, rekao je Begović.

 

Cjelokupni projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci,
Otok, Ivankovo i Cerna“ trebao biti završiti do sredine 2022. godine, no radovi u Aglomeraciji Cerna,
koja obuhvaća Cernu i Šiškovce, trebali bi završiti u puno kraćem roku te će Aglomeracija Cerna s
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, kao i ranije izgrađenom mrežom odvodnje, biti dovedena u
funkcionalno stanje. „Cilj je u konačnici na izgrađenu mrežu odvodnje priključiti stanovnike ovih naselja
kako bi i naši uređaji, kako ovaj u Cerni, tako i uređaji u Otoku i Ivankovu, mogli raditi“, rekao je Dalibor
Pavić, voditelj investicijsko-tehničke pripreme u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji.
„Radovi se odvijaju u skladu s preporukama epidemiologa kako bi se zaštitilo zdravlje radnika i kako bi
se radovi koliko-toliko neometano izvodili, a preporuke nadležnih službi i nadalje će se pratiti te će se
tome prilagođavati izvođenje radova. Zadovoljni smo dosadašnjom dinamikom izvođenja radova, do
sada postignutim rezultatima i provedenim kontrolama jer je, ukupno gledajući realizaciju, ovaj projekt
i nadalje jedan od najuspješnijih projekata u području vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj“,
kaže direktor VVK, Ivan Rimac.

 

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok,
Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna,
Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima iz
Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto),
Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).
Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409
metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i
izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj
pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta
nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.
Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati
okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Radovi na aglomeraciji – rujan 2020.

Vinkovci, 3. rujna 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne
infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom rujna 2020.
godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama kneza Branimira, Ivana Meštrovića,
Željeznička, Dalmatinska, Vinogradska dok će se rekonstrukcija cjevovoda izvoditi u ulicama
H.D. Genschera, Silvija Strahimira Krančevića, Augusta Cesarca i Josipa Matasovića
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Vinkovačkoj ulici
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Bošnjaci, Bedemova, kralja Petra
Krešimira, kralja Zvonimira i 14. travnja.
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Josipa Kosora i A.G. Matoša
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Ante Starčevića
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava, Vezir i Vladimira
Nazora
• Nastavit će radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici kralja Tomislava
• Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se
radovi mogli nesmetano odvijati.

Radovi na aglomeraciji – kolovoz 2020.

Vinkovci, 6. kolovoza 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom kolovoza 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku:

 

Vinkovci
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Blato, Kolarska i Klenova, Dalmatinska, Vinogradska te rekonstrukcija cjevovoda u ulicama H.D. Genschera i Silvija Strahimira Kranjčevića
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Ivana Meštrovića i Vinkovačka
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Bošnjaci i Bedemova i Ulici žrtava Domovinskog rata
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Matije Gupca, Ive Lole Ribara i Josipa Lovretića
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Ulici Alojzija Stepinca
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci
• Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava, Blaževci, Vezir i Vladimira Nazora
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci
• Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Ulici J.J. Strossmayera
• Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Radovi na aglomeraciji – Srpanj 2020.

Vinkovci, 6. srpnja 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom srpnja 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Borinačka, Klenova, Bunjevačka. Željeznička te rekonstrukcija cjevovoda u ulicama H.D. Genschera, A. Cesarca i Ciglarska
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Marka Marulića, Ivana Meštrovića, Vladimira Nazora i Školska
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Vinogradska, Žrtava domovinskog rata i 14. travnja
 • Bit će nastavljeni će radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Miroslava Krleže i Dalmatinska
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Josipa Lovretića
 • Bit će nastavljeni nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava i Blaževci
 •  Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici J.J.Strossmayera
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Moguće otežano prometovanje zbog radova u Genscherovoj ulici

U okviru projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna” u srijedu, 1. srpnja, počinje izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji mreže odvodnje u Genscherovoj ulici u Vinkovcima. S obzirom na to da je riječ o vrlo prometnoj ulici, u sljedećem razdoblju moguće je otežano prometovanje. Vinkovački vodovod i kanalizacija moli građane za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju ili koriste obilazne pravce.

U tijeku završni radovi u Lapovačkoj ulici, do kraja tjedna kreće sanacija kolnika i staza

U okviru projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna” u tijeku je izvođenje završnih radova u Lapovačkoj ulici u Vinkovcima. Nakon izgradnje novog sustava kanalizacije, snimanja vodonepropusnosti, tlačnih proba, radovi na prespajanju korisnika u stambenim zgradama, privatnim objektima i slivničke mreže su u završnoj fazi. Do kraja tjedna započet će sanacija kolnika, pješačkih i biciklističkih staza zbog čega će biti dodatno otežano prometovanje u ovoj ulici. Stoga molimo sudionike u prometu da sljedećih 15 dana koriste alternativne pravce kretanja. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Radovi na aglomeraciji – lipanj 2020.

Vinkovci, 3. lipnja 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom lipnja 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Lapovačka, Borinačka, Željeznička, Ciglarska i Augusta Cesarca
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava, Nikole Tesle, Augusta Šenoe i Školska
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Josipa Kozarca, Joze Ivakića i Vinogradska
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci i Školska 
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Ljudevita Gaja i kneza Višeslava
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Ante Starčevića i kralja Tomislava
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici J.J. Strossmayera
 • Nastavit će se radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Radovi na aglomeraciji – svibanj 2020.

Vinkovci, 2. svibnja 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom svibnja 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

NAPOMENA: Zbog novonastale situacije oko koronavirusa (COVID-19) moguća su odstupanja od plana izvođenja radova.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Borinačkoj ulici
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Kneza Domagoja, Ivana Gundulića, Kolodvorska, Ante Starčevića, Nikole Tesle i Antuna Mihanovića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Slatine, Ante Starčevića, 14. travnja i Bošnjaci
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci i Šokačka
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Franje Račkog i Zagrebačkoj
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ulici Ante Starčevića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Martina Martića, Josipa Jurja Strossmayera i Franje Jurčića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

Radovi na Aglomeraciji Vinkovci i dalje se odvijaju, ali su moguća odstupanja od plana

Vinkovci, 8. travnja 2020. – Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području
aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ odlično napreduje i u skladu s dinamčkim planom
pa je tako od veljače 2019. godine, kada je započelo provođenje projekta, do utorka, 7. travnja
ukupno izvedeno 60 kilometara mreže i 4000 izvoda za priključak. Iako se za 2020. godinu
najavljivao i očekivao još jači tempo realizacije aktualna situacija uzrokovana koronavirusom
možda bi mogla usporiti radove.
“Do sada su se radovi u okviru projekta aglomeracije odvijali u skladu sa zacrtanim aktivnostima, a
počeli su i intenzivniji radovi u samim Vinkovcima što su naši sugrađani vjerujem i primjetili budući
da su se radovi odvijali u vrlo prometnoj Lapovačkoj ulici u kojoj je zbog toga i otežano
prometovanje. Radovi se i dalje odvijaju, međutim zbog situacije s koronavirusom moguća su
odstupanja od plana izvođenja radova”, kaže Ivan Rimac, direktor Vinkovačkog vodovoda i
kanalizacije (VVK). Dodaje da se VVK ovih dana kod svih investicija koje provodi, pa tako i kod
aglomeracije, susreće s nedostatkom zamjenskog materijala poput šljunka i pijeska. “Zato smo
tražili od Vlade RH i Hrvatskih voda da se nađe neko rješenje, makar i privremena eksploatacija na
našem području, a sve kako ne bi došlo do ozbiljnih zastoja na investicijama i otpuštanja ljudi u
građevinskom sektoru”, kaže Rimac.
“Izvođači radova vrlo se odgovorno ponašaju prema svom poslu i poduzimaju sve mjere kako bi se
zaštitilo zdravlje njihovih radnika i radovi koliko-toliko neometano izvodili”, kaže Dalibor Pavić,
voditelj projekta i ističe da će se i nadalje pratiti preporuke nadležnih službi te će se tome i
prilagođavati izvođenje radova. Zadovoljan je dosadašnjom dinamikom izvođenja radova i do sada
postignutim rezultatima i provedenim kontrolama što ovaj projekt čini jednim od najuspješnijih
projekata u području vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj.
Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje, izvode lokalne tvrtke Vodoprivreda
Vinkovci, AMM i Cestorad, a vrijednost mu je 356 milijuna kuna bez PDV-a. Rok za izvođenje
radova je 32 mjeseca, a projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija mreže javne odvodnje,
te nadogradnja vinkovačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ na treći
stupanj pročišćavanja i stavljanje u puni pogon UPOV-a u Otoku, Cerni i Ivankovu. Do sada je
isporučen i veći dio vrijedne opreme za održavanje sustava javne odvodnje, a koji se sastoji od
radnih i specijalnih vozila, opreme za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i ostale
opreme za održavanje sustava, GIS sustava s implementacijom i edukacijom djelatnika, te
transportnih vozila. Vrijednost opreme je više od 10 milijuna kuna bez PDV-a.
Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok,
Ivankovo i Cerna“ sa 70,77 posto sufinancira se iz sredstava iz Kohezijskog fonda Europske unije.
Sa po 11,69 posto sufinanciraju ga Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a s
5,85 posto jedinice lokalne samouprave na čijem se području radovi izvode (gradovi Vinkovci i
Otok te općine Ivankovo, Andrijaševci, Privlaka i Cerna). Više informacija o projektu može se naći
na web stranici www.aglomeracija.vvk.hr