Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Radovi na aglomeraciji – studeni 2020.

Vinkovci, 3. studenoga 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom studenoga 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u Vinogradskoj ulici, a rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Augusta Cesarca i Lavoslava Ružičke
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Vinkovačkoj ulici, Vladimira Nazora i Nikole Tesle, Bosutskoj, Ljudevita Gaja, Kolodvorskoj i M.A. Reljkovića
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Vinogradska, Dvanaest redarstvenika, Slatine, Grac  i 14. travnja
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci, Kralja Zvonimira, Kralja Petra Krešimira, Bedemova, Bošnjaci i 14. travnja
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok – Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Kolodvorskoj ulici i Ulici Matije Gupca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke 

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Ribičkoj ulici
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke 

  

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.

Upriličen obilazak radova u Rokovcima

Vinkovci, 30. listopada 2020. – Na cijelom projektnom području odvijaju se intenzivni radovi u sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“. Radovi se odvijaju na području dva grada i četiri općine odnosno u ukupno 11 naselja (Vinkovci, Mirkovci, Andrijaševci, Rokovci, Otok, Komletinci, Privlaka, Ivankovo, Retkovci, Cerna i Šiškovci), a u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji (VVK) zadovoljni su dinamikom izvođenja radova. Naime, do četvrtka, 29. listopada, izgrađeno je 100,3 km mreže i 7306 izvoda za priključak.

Kako bi se uvjerili u stanje na terenu u Općini Andrijaševci, dijelu aglomeracije Vinkovci koja uz Vinkovce obuhvaća i Mirkovce, Andrijaševce i Rokovce, radove u Rokovcima u petak, 30. listopada, obišli su načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac, voditelj Službe investicije i razvoj VVK Dalibor Pavić i novinari. Na području ove općine projektom je predviđeno puštanje u rad 14,3 km sekundarne mreže i 7,3 km transportnih cjevovoda (ukupno 21,6 km), 10 novih crpnih stanica i 1198 izvedbi priključnih okana. Do sada je izvedeno 19,1 km mreže (gravitacijskih i tlačnih cjevovoda), 878 izvoda za priključak i svih 10 crpnih stanica.  Radovi u Općini Andrijaševci dobro napreduju i pri kraju su te će po njihovom završetku Rokovci i Andrijaševci tlačnim cjevovodom biti spojeni na Genscherovu ulicu kod Pevexa iu Vinkovcima kako bi se otpadne vode iz tih naselja mogle distribuirati na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jošine. Spajanje se očekuje u narednim mjesecima, tj. početkom sljedeće godine.

„Radovi se odvijaju punim kapacitetom i trenutna situacija s koronavirusom nije usporila radove tako da za sada nemamo problema u provedbi projekta kako u ovoj općini tako ni na cijelom projektnom području. Mogu reći da je do sada realizirano 215 milijuna kuna od 384 koliko je ukupna vrijednost projekta i na ovaj način, istim tempom, ukoliko nam to dozvoli situacija, trebamo nastaviti i u budućnosti“, kaže direktor VVK Ivan Rimac.

Načelnik Općine Andrijaševci Damir Dekanić zadovoljan je kako radovi napreduju, ali i svjestan, kako kaže, da su mještani nezadovoljni trenutnim stanjem prometnica i problemima na koje nailaze u svakodnevnom kretanju. No to neće još dugo potrajati i po završetku radova ova dva mjesta konačno će dobiti ono što godinama čekaju. “Većina mreže je gotova, ostaju nam još neki manji segmenti i očekujemo kako će do Dana općine dobar dio naših mještana biti priključen na kanalizacijsku mrežu. Paralelno s tim trebali bi krenuti i u uređenje naša dva mjesta. Ogromna je ovo investicija, zahvaljujući samom projektu mi kao Općina financijski sudjelujemo samo u jednom manjem dijelu. Upravo je važno za istaknuti kako će naši mještani dobiti kanalizaciju besplatno, što nije bio slučaj u nekim drugim mjestima”, ističe Dekanić.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ provodi se na području gradova Vinkovci i Otok te općina Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka. Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,8 posto financira se sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,7 posto), Hrvatskih voda (11,7 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,8 posto).

Projektom je planirana izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcija 22 crpne stanice i izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika. U tijeku je i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektnom području. U okviru projekta nabavljena je i vrijedna oprema za održavanje sustava javne odvodnje.

Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Radovi na pročistaču „Jošine“ napreduju prema planu

Već godinu i pol Vinkovački vodovod i kanalizacija provodi projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ koji će stanovnicima na spomenutom području, ali i onima u općinama Privlaka i Andrijaševci značajno poboljšati kvalitetu života i zdravlje, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

U sklopu ovog značajnog komunalnog projekta izvodi se i gotovo 27 milijuna kuna vrijedna investicija „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika“ kojom će se vinkovački pročistač modernizirati i podići na najviši, treći stupanj pročišćavanja, a u puni pogon će se pustiti i preostali uređaji u Otoku, Cerni i Ivankovu.

Radove na ovoj investiciji izvodi zajednica ponuditelja koju čine Gis Aqua Austria GmbH i ELMAP d.o.o. iz Splita, koji su s aktivnostima započeli prošle godine.

Do kraja ove godine plan je završiti građevinske radove na UPOV-u Jošine. Cjelokupna investicija trajat će 22 mjeseca što uključuje i razdoblje probnog rada od 9 mjeseci. Dosad su između ostalog završeni radovi na retencijskom i aeracijskim bazenima, izvršeni su armiračko-betonski radovi na objektu za uklanjanje fosfora, izgrađen je objekt za dehidraciju kao i upravna zgrada s potpuno opremljenim laboratorijem te je dostavljeno 80 posto strojarske i elektro opreme“, izjavio je Ivan Rimac, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i dodao kako će upravo na UPOV-u Jošine biti instaliran i jedinstveni nadzorno upravljački sustav (NUS) cjelokupne aglomeracije Vinkovaca.

Voditelj projekta Dalibor Pavić izrazio je zadovoljstvo što se svi investicijski radovi izvode paralelno i bez zaustavljanja radnih procesa na UPOV-u Jošine koji je sagrađen 2004. godine te osim izgradnje nadstrešnice za dehidraciju mulja 2011. godine nije bilo ozbiljnijih zahvata do danas. „Nadogradnjom ovog uređaja za pročišćavanje kapaciteta 43.000 ES, koji sada mehanički i biološki pročišćava otpadne vode, bit će omogućeno i uklanjanje dušika i fosfora iz otpadnih voda, čime će se Vinkovci naći među onim urbanim sredinama koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša“, izjavio je Pavić.

Provedbom navedenih radova na pročistaču kao i prethodno započetih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje, završit će se projekt aglomeracije Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo, vrijedan 384,5 milijuna kuna (bez PDV-a). Podsjetimo, projekt se sufinancira sredstvima iz Europske unije u visini od čak 70 posto, dok se preostali iznos financira nacionalnim sredstvima odnosno sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave uključenih u projekt.

Radovi na aglomeraciji – listopad, 2020.

Vinkovci, 2. listopada 2020. – U sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ tijekom listopada 2020. godine izvodit će se sljedeći radovi (prema naseljima, gradovima i općinama) koji slijede u nastavku.

 

Vinkovci

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Vinogradska, Lavoslava Ružičke, a rekonstrukcija cjevovoda u Ulici Augusta Cesarca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Andrijaševci, Rokovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Vinkovačkoj ulici, te ulicama Vladimira Nadzora i Nikole Tesle.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Ivankovo, Retkovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Bošnjaci, Bedemova, kralja Petra Krešimira, kralja Zvonimira i 14. travnja.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Privlaka

 • Radovi na gravitacijskom cjevovodu izvodit će se u ulicama Faličevci, Poljska, Miroslava Krleže, A.G. Matoša i Školska.
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Otok

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u Kolodvorskoj ulici
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Komletinci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama Braće Radić i Matije Gupca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Cerna – Šiškovci

 • Radovi na gravitacijskim cjevovodima izvodit će se u ulicama kralja Tomislava i Josipa Kozarca
 • Bit će nastavljeni radovi na izvedbi pripreme za kućne priključke

 

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija moli stanovništvo za strpljivost i razumijevanje kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati.