O projektu

Aglomeracija Vinkovci (naselja Vinkovci, Mirkovci, Andrijaševci i Rokovci)

Aglomeracija Otok (naselja Otok, Komletinci i Privlaka)

Aglomeracija Ivankovo (naselja Ivankovo i Retkovci)

Aglomeracija Cerna (naselja Cerna i Šiškovci)

 

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, na distribucijskom području kojim upravlja društvo VVK d.o.o., na području gradova Vinkovci i Otok i općina Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo.

 

 

 

Projekt će omogućiti veću priključenost stanovništva na mrežu odvodnje, a značajan je jer će se u navedenim općinama i gradovima rekonstruirati postojeća mreža i završiti izgradnja nove mreže. Domaćinstva koja nisu priključena na mrežu dobit će pripreme za kućne priključke, uz prethodno priključenje na vodu sukladno Zakonu o vodama. Uređaji Otok, Ivankovo i Cerna, koji sada rade samo mehaničko pročišćavanje, imat će i biološko pročišćavanje. Vinkovački uređaj sada ima mehaničko i biološko pročišćavanje, a u trećoj fazi uređaj će uklanjati i dušik i fosfor iz otpadne vode čime će se stupanj zaštite okoliša u gradu dići na još višu razinu odnosno Vinkovci će se naći među onim urbanim sredinama koje zadovoljavaju visoke ekološke standarde očuvanja okoliša. Sva naselja dobit će novu mrežu odvodnje ili će se postojeća rekonstruirati što će povećati stupanj priključenosti stanovništva na mrežu i doprinijeti racionalnijem korištenju vodnih resursa, skupljanje i obrada otpadnih voda unaprijedit će se i na taj način zaštititi vode na našem području te doprinijeti zaštiti okoliša.

 

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 (82.690 metara) priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcijom 22 crpne stanice i izgradnjom 7 kišnih preljeva i spremnika. Projekt uključuje također i nadogradnju UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektom području. Projekt predviđa i nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje.

Glavne aktivnosti koje je potrebno provesti u projektu izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje su:

 

1.  Izgradnja 118.989 m sekundarne mreže

2.  izgradnja tlačnih cjevovoda duljine 31.865 m

3. Izgradnja 8.269 priključnih okana

4. izgradnja 40 crpnih stanica i rekonstrukcija 22 crpne stanice

5. izgradnja 7 kišnih preljevnih spremnika

6. rekonstrukcija 11.555 m sekundarne mreže

7. puštanje u pogon 55.815 m postojeće sekundarne mreže

 

 

 

 

Razdoblje provedbe: 2018. – 2023.

Rok dovršetka radova: 72 mjeseca

 

U sklopu projekta provedeno je i inicijalno ispitivanje javnog mnijenja o projektu a rezultate možete pogledati OVDJE.

U sklopu projekta provedeno je i izlazno ispitivanje javnog mnijenja o projektu, a rezultate možete pogledati OVDJE.