Kontakt

Dragutina Žanića-Karle 47a
Vinkovci
Vukovarsko-srijemska županija
32100

032 638 874 (za priključke)

0800 22 54 (za kvarove i radove)

uprava@vvk.hr

http://www.vvk.hr/eu-projekti/