Gradovi i općine

Grad Vinkovci

Grad Vinkovci nalazi se na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, između Dunava i Save, smješten na rijeci Bosut. Grad i njegovo šire područje nalazi se na 78-125 m nadmorske visine, s površinom od 102.805 ha. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Vinkovci imaju 35.312 stanovnika. Grad Vinkovci je jedan od najdulje neprekidno naseljenih gradova u ovom dijelu Europe. U Vinkovcima je izgrađeno 125.348 m mreže odvodnje, a u Mirkovcima 8.367 m.

Vinkovci imaju uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji ima mehaničko i biološko pročišćavanje, a nakon dogradnje, u sklopu projekta aglomeracije, u trećoj fazi uređaj će uklanjati i dušik i fosfor iz otpadne vode.

Posjetite službene stranice

Grad Otok

Grad Otok, s prigradskim naseljem Komletinci, smješten je u zapadnom Srijemu. Jedan od značajnih čimbenika u općem gospodarskom razvoju Grada Otoka je geografski i prometni položaj u odnosu na 20 km udaljen grad Vinkovce, Grad Vukovar i Grad Županju. Cestovna komunikacija omogućuje izravan izlaz na magistralni pravac Vinkovci-Županja odnosno auto-cestu Zagreb-Lipovac-Beograd i vezu s državama jugoistočne Europe. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Otok je imao 6.343 stanovnika. U Otoku je izgrađeno 23.646 m mreže odvodnje, a u Komletincima 3.929 m.

UPOV u Otoku sada ima samo mehaničko, a po završetku projekta aglomeracije imat će i biološko pročišćavanje.

Posjetite službene stranice

Općina Ivankovo

Ivankovo je dio sjeverozapadnog dijela Županije.  Geoprometni položaj Općine je veoma povoljan jer prostorom općine prolaze značajni prometni koridori željezničkog i cestovnog prometa. Općina Ivankovo ima površinu 10.342 ha, odnosno 103,42 km2. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, općina Ivankovo imala je 8.006 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja: Ivankovo, Prkovci i Retkovci. U Ivankovu je izgrađeno 19.610 m mreže odvodnje.

UPOV u Ivankovu sada ima samo mehaničko, a po završetku projekta aglomeracije imat će i biološko pročišćavanje.

Posjetite službene stranice

Općina Cerna

Cerna je naselje u  jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Prostire se na površini od 69,26 km2. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, općina Cerna imala je 4.595 stanovnika raspoređenih u 2 naselja: Cerna i Šiškovci. Nalazi se na obalama pet rijeka: BiđaBosutaBituljeBerave i Krajc kanala, preko kojih se pruža devet mostova. U Cerni je izgrađeno 25.971 m mreže odvodnje.

UPOV u Cerni sada ima samo mehaničko, a po završetku projekta aglomeracije imat će i biološko pročišćavanje.

Posjetite službene stranice

Općina Andrijaševci

Andrijaševci se nalaze u jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, na putu ŽupanjaVinkovci s lijeve strane Bosuta, rijeke koja ih odvaja od Rokovaca. Jedan dio sela nalazi se odvojeno od ostatka, prije sjevernog ulaza u selo Cerna, koje leži na istom prometnom pravcu. Prostiru se na površini od 39,62 km² Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, općina Andrijaševci imala je 4.075 stanovnika, raspoređenih u 2 naseljena mjesta: Andrijaševci i Rokovci. U Andrijaševcima je izgrađeno 6.353,50 m mreže odvodnje, a u Rokovcima 4.221,61 m.

Posjetite službene stranice

Općina Privlaka

Privlaka se nalazi u središnjem dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Prostire se na površini od 52,41 km2. Po popisu stanovništva 2011. godine, općina, odnosno naseljeno mjesto Privlaka je imala 2.954 stanovnika. Teritorijalnim ustrojem od 30. prosinca 1992. godine područje današnje Općine Privlaka uspostavljeno je u sklopu Općine Otok, no od 7. veljače 1997. godine Općina Privlaka je uspostavljena kao jedna od 26 jedinica lokalne samouprave u sastavu Vukovarsko-srijemske županije. U Privlaci je izgrađeno 7.774 m mreže odvodnje.

Posjetite službene stranice