Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Vinkovci, Ivankovo, Cerna, Otok, Privlaka i Andrijaševci u sljedećih nekoliko godina imat će veću priključenost stanovništva na mrežu odvodnje zahvaljujući projektu aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna vrijednom 384 milijuna kuna koji će se financirati najvećim dijelom iz EU fondova, a ostatak sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.

- SAZNAJTE VIŠE -
Ukupna vrijednost projekta:

60.866.181,32 €

EU sufinanciranje:

42.499.004,45 € (69,82 %)

Glavne značajke projekta:

01

Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica.

02

Rekonstrukcija 22 crpne stanice i izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika.

03

Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni rad ostalih UPOV-a na projektom području.

04

Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje.